ផ្នែក cashier ( ភេទស្រី )

230

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General/Cost Accounting
Position Level Fresh/Entry Level
Location Phnom Penh
Posted Date 10 Mar 2017
Closing Date 30 Jun 2021
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 25
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
**​លក្ខណៈសម្បត្ដិ- អាយុចាប់ 18 ដល់ 25 ឆ្នាំ- កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពី12ឡើងទៅ- ចេះភាសារអង់គ្លេសនឹងកុំព្យូទ័រខ្លះ- ប្រាក់បៀវត្សន៍ 130$បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមយក CV មកដាក់នៅអាសយ័ដ្ឋានផ្ទះលេខ 96 CEO ផ្លូវ 310 សង្កាត់បឹងកេងកង3 ភ្នំពេញ - Tell: 086 33 6969- Email: nylovely9@gmail.com
- From 18 to 25 years old- Look good appearance, Be friendly, working hard under pressure and have highly responsibilities.- Fresh High School grade 12, and know how to speak English and using computer. - Have knowledge Word & Excel - Tel: 086 33 6969- Email: ny.lovely9@gmail.com
Company Name Julie Internet Shop
Industry Information Technology / Digital
Location # 96Ceo, St 310, Sangkat Beung kor III ,Phnom Penh. ផ្ទះលេខ 96 E0 St 310 សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌ័ចំការមន ភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person HR Department

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com