វិធីដើម្បីក្លាយជាមនុស្ស «ធ្វើការច្រើន តែនៅតែសប្បាយ»!

2017-07-27

តើអ្នកស្គាល់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលតែងតែរអ៊ូរទាំពីភាពតានតឹងពីកន្លែងធ្វើការពួកគេ?...

៥ គន្លឹះ ក្នុងការចរចាប្រាក់ខែ អាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបានតាម ការចង់បាន

2017-07-27

ការផ្លាស់ផ្តូរការងារ ម្តងៗមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ...

តើអ្នកគួរឆ្លើយដូចម៉េចនឹងសំនួរ ហេតុអ្វីគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកពេលសម្ភាសន៍?

2017-07-25

នេះជាសំនួរមួយដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងការសម្ភាសន៍។...

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ល្អមិនអាចខ្វះចំណុចទាំង៣នេះឡើយ

2017-07-27

តើអ្នកមានបំណងចង់រកការងារមែនទេ?...

វិធី ១០យ៉ាង ដើម្បីជោគជ័យ ដោយមិនចាំបាច់ ទេពកោសល្យ

2017-07-27

អ្នកប្រហែលជាគិតថា មនុស្សដែលទទួលបានភាពជោគជ័យ...